volny myslenka
aktuality archiv zajimavosti program

 

VOLNÁ MYŠLENKA ČESKÉ REPUBLIKY

HUMANISTICKÉ A ETICKÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ BEZ VYZNÁNÍ


úvodní strana volné myšlenky

fff fZákladní články stanov:

Článek I.  1) : Volná myšlenka České republiky -  Humanistické a etické sdružení občanů bez vyznání (VMHES) je dobrovolná, ffffffffffffffffffffsvětonázorová,fnenáboženská organizace a shromáždění se sídlem v hlavním městě Praze a s působností na území
ffffffffffffffffffffČeské republiky.
Článek II. 1): VMHES je organizace otevřená všem občanům, kteří své názory a postoje opírají o vědecké poznatky o přírodě a fffffffffffffffff f společnosti. Prosazuje rovnost všech občanů nevěřících, bez vyznání i věřících, v souladu se zásadami světského ffffffffffffffffff f humanismu a občanské tolerance.
fffffffffffff ff2) : Hlavním obsahem činnosti je výchovně vzdělávací působení formou besed, přednášek, seminářů a prostřednictvím
ffffffffffffffffff f informačních a studijních materiálů.

ffffffffffffffff3): VMHES spolupracuje s občanskými sdruženími a rozvíjí dialog s různými světonázorovými směry. Neodmítá
fffffffffffffffffff spolupráci a součinnost s věřícími.

                               doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc.
                    Svojšovická 10/2834, 141 00 Praha 4 - Záběhlice