VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Zrušit v Evropské unii přečin „rouhání“

Návrh předložilo Společenství volných myslitelů Francie

ffffffffffAť už by bylo globální ocenění zjednodušené smlouvy o Evropské unii, zvané též smlouva Lisabonská, jakékoliv, ať už by byl  jakýkoliv způsob její ratifikace, kterým ji členské státy přijaly anebo se chystají přijmout, je třeba  poznamenat, že článek šestý této smlouvy stanoví souhlas Evropské unie s Evropskou konvencí o ochraně práv člověka a jeho základních svobod, a že článek desátý se vyjadřuje nanejvýš explicitně  o obraně myšlení, svědomí a náboženství jakož i o právu na změnu náboženství anebo přesvědčení.

ffffffffff A dále. Průzkum různých způsobů úpravy vztahů mezi církvemi a státem v zemích Evropské unie ukazuje, že všechny tyto země (s výjimkou Francie) mají v legislativě formulace proti blasfemii (rouhání): ty mají původ v dávné minulosti a  liší se jenom nepatrně.

ffffffffff Tato legislativa se ne vždy v praxi uplatňuje. Představuje však nebezpečí a je v protikladu s uvedenými články smlouvy o Evropské unii.

ffffffffff Světová unie volných myslitelů (UMPL) žádá orgány Evropské unie (Komisi, Soudní dvůr a další) o výzvu členským státům, aby legislativu proti rouhání zrušily.

ffffffffffAdlatum: A) V § 12 Evropské ústavy čteme: 1. Unie uznává a nezpochybňuje statut, který mají podle národního práva církve a náboženská  společenství nebo sdružení. 2. Unie rovněž respektuje statut, který podle národního práva mají filosofické organizace a společenství bez vyznání. B) Článek 10 s názvem Svoboda myšlení, svědomí a náboženství uvádí: 1) Lidé mají právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo znamená svobodu změnit náboženství anebo přesvědčení, jakož i svobodu individuálně nebo kolektivně manifestovat své náboženství anebo svá přesvědčení, kolektivně i soukromně, na veřejnosti a v soukromí, náboženským vyznáním, vyučováním, a výkonem obřadů.

ffffffffffPrávní a správní poučení poskytuje zpráva adresovaná Světovému společenství volných myslitelů, kterou předložil Michel Pasquini a přijal předseda i výkonný výbor Společenství volných myslitelů Francie.

zpět