VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Všichni za Boha-Krále? Bez nás!

Rainer Rupp

ffffffffffTändzin Gjamoccho (takové je jeho občanské jméno) pobýval a by! opět v Německu oslavován. Zdánlivě všichni si přáli Dalai Lamu spatřit, „vyslance míru a tolerance“, jak byl lživě nazýván svými podporovateli a příznivci. Neboť „Bůh-Král“ (takový je překlad slov Dalaj Lama  do češtiny) vůbec není „malý bezvýznamný mnich“, za něhož se s hranou skromností rád vydává. Je tvrdým zástupcem hospodářských a politických zájmů své feudálně konfigurované sociální skupiny. Vůbec to není guru typu „bůh budiž s vámi“, na veřejnosti stále s mírným úsměvem, i když se sám nazývá „oceánem moudrosti“. Za jeho stálým šklebem se skrývá mrazivý kalkul světského politika. Vždyť tento čtrnáctý Bůh-Král je nejenom feudálním panstvem v exilu, ale je též rasistou, bez tolerantnosti a bez mírumilovnosti.

ffffffffff Tento Bůh-Král se ničím neliší od nedemokraticky vyvolených monarchů a absolutisticky vládnoucích středověkých pánů, kteří ještě dnes  sem tam na světě vysávají krev ze svých poddaných. Navzdory své prvním dílem svého titulu vyjádřené totožnosti s bohem je Bůh-Král především králem a tedy politikem. Zbývá jenom otázka, jakým je politikem? V žádném případě nepatří k osvícenským monarchům: vždyť bojuje za znovuzavedení výsad své třídy v Tibetu, k nimž náleželo tělesné poddanství a otroctví. Před rokem 1959,  kdy po potlačení krvavého pokusu o převrat, namířeného proti socialistickým přeměnám v zemi, uprchl z Tibetu, vlastnila jen jeho rodina přes 3000 otroků.

ffffffffff Zainteresovaných „západních“ kruzích se tento Bůh-Král s oblibou vydává  za „prostého mnicha“ a „duchovní osobnost“,  který klade zcela v duchu Gandhiho rozhodný, pasivní a nenásilný odpor čínské prý okupaci Tibetu, okuoaci, jež prý je v rozporu s mezinárodním právem. Z toho důvodu byl v roce 1989  „západními“ zájmy ovládaným Nobelovým výborem vyznamenán „mírovou cenou“. I když je Dalaj Lama  přímo protikladem pacifisty a v minulosti se  nezastavil ani před vražděním a zabíjením, aby prosadil své zájmy. Dnes se vhodně zapomnělo, „Jeho Svatost“ byla v roce 1959 štvavým  podněcovatelem krvavého povstání proti poloautonomní vládě Tibetu, usilující o to, aby v zemi byly zavedeny socialistické reformy. Tisíce Tibeťanů přišlo při jatkách reakčních extrémistů o život, až konečně zasáhla čínská armáda a skoncovala s tímto strašidlem. Feudalističtí lamové s bohokrálem  v čele uprchli se svými stoupenci a s nikoliv nevýznamným národním zlatým pokladem do indického exilu. Teprve pak vznikla pověst o tom, že Čína okupovala Tibet a o „Dalai Lamovi“, bojujícímu jako „mírumilovný mnich“ Gandhiovými nenásilnými prostředky.

ffffffffff„Povstání Tibeťanů“ proti „čínskému útlaku“ bylo nedávno hlavním tématem ve zprávách sdělovacích prostředků. Milovaný host Georga W. Bushe, Angely Merkelové a Rolanda Kocha byl nám představován jako morální autorita, stoupenec nenásilí a hlas utlačovaných.
Sdělovací prostředky však neinformovaly o tom, že velká většina z  89 zavražděných a  stovek zraněných byli Číňané, a že jejich domy a byty příbytky byly napadeny vraždící a paličskou sebrankou.  O čem všem jsme se nedověděli?

ffffffffff Dne 4. ledna 2008 byl s výslovným souhlasem „Jeho Svatosti“ založen exilový tibetský bojový útvar, který se skládal především ze členů militantního „Kongresu tibetské mládeže“ (Tibetian Youth Congress), s posláním organizovat „přímé akce“: “K tomu využijeme historické příležitosti olympijských her“, a to tak, aby „Hnutí za povstání tibetského lidu“ (Tibetian People’s Uprising Movement – TPUM) „učinilo konec čínské okupaci“. O něco později se na internetu objevily první pověsti o projektovaných sabotážních akcích, teroristických úderech a atentátech. Tolik Colin Goldner v revue Junge Welt 17. března 2008. Ve komentáři  Goldner dále uvedl:“Sám Dalai Lama nevynechá jedinou příležitost, k tomu, aby znovu a znovu pranýřoval ‚stále rostoucí útlak tibetského národa‘ a tím veřejně rozdmychával násilnické nálady uvnitř TPUM. V tradičním projevu z 11.března 2008 k „výročí lidového povstání roku 1959“ tvrdil, že Peking je vinen za ‚nesčetné, nepředstavitelné a strašné porušování lidských práv‘ v Tibetu. ‚Tak vypadal start k násilnickým výtržnostem v nepálském hlavní městě Kathmandu, a v Lhase vytáhly holemi vyzbrojené záškodnické tlupy mnichů k pochodu starým městem‘.

ffffffffff Dalai Lama psal v předmluvě ke knize Michela Dunhama o vojenském výcviku stovek tibetských aktivistů v amerických vojenských táborech, že ‚také se stále víc obdivuje odvaze těchto bojovníků za svobodu jakož i jejich neotřesitelné rozhodnosti.‘ Za své poslední návštěvy v USA blouznil „bohokrál“ o svém setkání s Georgem W. Buschem, jehož války už zaplatily dva miliony lidí životem:“Miluji ho jako osobnost, i když  se s některými jeho názory rozcházím.““Okamžitě jsme se spřátelili. Je to velmi milý člověk“.

ffffffffff Příslušnost Tibetu k Číně byla po staletí nesporná. Sama tibetská klerikální oligarchie uzavřela s Čínou v roce 1951 smlouvu o porozumění. K roztržce vedla až roku 1956 agrární reforma, podle které měla být odstraněna historická privilegia menšiny. Až do padesátých let vládlo v Tibetu  nejtemnější tělesné poddanství. Vládnoucí vrstvu vytvářelo 5% obyvatelstva, v tom i světská a duchovní šlechta v klášterech, 90% obyvatelstva byli poddaní a 5% tvořili otroci. Feudální panstvo odporovalo reformám, v něm se rozvinuly separatistické snahy. Ve Lhase došlo v březnu 1959 k ozbrojenému povstání. Dne 17. března uprchl tehdy 23letý Dalai Lama provázen americkými agenty do Indie, pak po ztroskotání puče uprchli i další povstalci.

ffffffffff Od té doby zaznívá píseň písní „lidských právech, když USA a „západní svět“ chtějí obnovit privilegia mnišské kasty.

        Rainer Rupp, člen Německého svazu volnomyšlenkářů – text překladu zkrácen  

ffffffffffP.S. - Dodatek závěrem: Právo otisklo 22. května 2008 zprávu, kterou uvedlo titulkem: Tibetskou opozici platí podle Süddeutsche Zeitung (SZ)  Američané. V ní se mimo jiné uvádí: Organizace založená v roce 1983 Kongresem USA a financovaná ze státního rozpočtu platí tibetská hnutí. Instituce National Endowment for Democracy (NED – Národní nadace pro demokracii) vznikla v éře republikánského prezidenta Ronalda Reagana s „cílem podporovat celosvětově demokratické instituce“. Směřují tak přes ni peníze amerických daňových poplatníků sdružením, která Čína spojuje s nedávnými násilnými nepokoji v Tibetu. „Jen v roce 2006 poskytl NED 293 tisíc dolarů (4,72 milionů Kč) tibetským skupinám, mezi nimi hnutí Gu-Chum-Sum nebo Tibetian Woman’s Association (TWA – Sdružení tibetských žen), které Peking obviňuje z podílu na přípravách nepokojů ve Lhase před dvěma měsíci. Vloni NED vyplatil 45000 dolarů (725000 Kč) mezinárodnímu sdružení International Tibet Support Network. Právě toto sdružení organizovalo celosvětové protesty proti letošnímu putování olympijské pochodně kolem celého světa do Pekingu. Čína i američtí kritici považují NED, která v devadesátých letech minulého století vynaložila 20 milionů dolarů na „projekty v Číně“, za krycí organizaci Ústřední zpravodajské služby  (CIA  US). Podle SZ chybějí ale pro takové tvrzení důkazy. Allen Weinstein, někdejší šéf NED, se pochlubil:“Mnohé z toho, co dnes děláme, by ještě před 25 lety utajeně vyřizovala CIA“. – Klerikalismus jakéhokoliv druhu jakož i dodnes přežívající theokracie jsou klasickými objekty kriticky volnomyšlenkářského  uvažování. J.H.

 

zpět