VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Ateismus po česku

Josef Haubelt

ffffffffffČT 2  odvysílá ve středu dne  3. XII. 2008 od 20, 00 do 20, 30  hodin v řadě „Ta naše povaha česká“ publicistický pořad Ateismus po česku. Pátek Lidových novin č. 48 z 28. XI. jej anotoval slovy: „Češi o sobě rádi prohlašují, že jsou národem ateistů. Je pro nás ateismus skutečně národním programem? Není to spíš pozůstatek husitské minulosti, kvůli níž se Čechům dlouho přezdívalo národ kacířů? O tom, kdo je vlastně typický český ateista, budou mluvit například astronom Jiří Grygar či členové organizace Volná myšlenka. Hus a Masaryk budou v jejich úvahách konfrontováni s další národní ikonou – dobrým vojákem Švejkem.“ Upřesněme, že ani husitství ani česká reformace ani osvícenství ani národní obrození nebyly ateistickými hnutími. Ani Mistr Jan Hus, ani Jan Žižka, ani Jan Amos Komenský, ani František Palacký a samozřejmě ani Tomáš Garrigue Masaryk nebyli ovšem ateisté. Pejorativní spíše nadávka kacíř anebo heretik pochází z dílny prelátů římskokatolické církve, je dílem té církve, která se svou brutální rekatolizací z časů mezi Bílou horou a osvícenstvím neprominutelně a nesmazatelně provinila na českém národě. Dnešní Volná myšlenka České republiky - humanistické a etické sdružení občanů bez vyznání má své dějinné začátky v posledních desetiletích existence Rakouska-Uherska: zasloužila se nemalou měrou o vznik samostatného Československa  a byla oporou jeho demokratické podstaty. Byla třikrát potlačena (za první světové války, za druhé republiky a nacistické okupace a pak v roce 1952, včleněním do tehdejší Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Byla tedy vlastně čtyřikrát založena, naposled v roce 1990. Její majetek byl třikrát vyvlastněn  a v restitučních řízeních po listopadu 1989 byly její nároky zamítnuty, i když byly doloženy notářsky ověřenými kopiemi pramenů z archivni dokumentace. V diskusním pořadu budou hovořit členové jejího vedení Jan Čepek, Josef Haubelt a Jaromír Jindra.

zpět