VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

90 let ČSR – základní data

Rudolf Krejčí

ffffffffffVznik ČSR před 90 lety i pro volnomyšlenkáře je příležitostí zamyslet se nad událostmi oné doby. Přinášíme několik uzlových dat a událostí. Posoudit si je musí každý sám.

1. 8. 1914   vojenská jednotka "Nazdar" ve Francii
20. 8. 1914   Česká družina v Rusku
únor 1916     Československá národní rada v Paříži
2. 7. 1917     bitva u Zborova
8. 11. 1917   dekret o míru (bez anexí a náhrad)
15. 11. 1917 Deklarace práv národů Ruska
           
Vytváření čsl. Legií

1917 prosinec  -- Francie  - Vládní dekret o zřízení čsl. vojska  16. 12. 1917
1918 únor            Rusko
          říjen           Italie

 

ffffffffffPočátkem 1918 Wilsonova administrativa dává  podporu požadavku na územní intergritu Uher hraběti Mihály Károlyimu

6. 1. 1918     Tříkrálová deklarace - právo na sebeurčení
8. 1. 1918     Wilson -  14 bodů - "autonomie národů rak.uher. monarchie"
1. 5. 1918     Lipstovský sv. Mikuláš - sebeurčení
30. 5. 1918   Pittsburkská dohoda

ffffffffffUznání Čsl. národní rady jako reprezentanta nového samostatného státu Čechů a Slováků

29. VI. 1918   vládou francouzskou
 9. VIII.                      britskou
24. X.                f        italskou

9. 8. 1918     Prohlášení britského ministra zahraničí lord Balfoura
                                   Uznání jednoty našich tří armád za armádu spojeneckou a válčící a
                                   uznání Čsl. národní rady jakožto zplnomocněnce budoucí čsl. vlády
2. 8. 1918      President USA Wilson ve svém prohlášení uznává „Csl. národní radu
                                   za vládu de facto“ a existenci válečného stavu
14. 9. 1918   v Paříži Prozatímní vláda

18. 10. 1918 Washingtonská deklarace

28. 10. 1918  převrat v Praze - vlastně na základě nedorozumění

Versaillský mír nám uznává jen 8 dní účasti ve válce!!!

ffffffffff Zato ale musíme za bývalé Rakousko-Uhersko splácet svůj podíl na reparacích. (Již tenkrát "svět žasnul" -splatili jsme do posledního haléře, jinak ani Polsko, ani Maďarsko...)

ffffffffffKdy Dohoda vyhlásila rozdělení Rakouska-Uherska za svůj válečný cíl?
           
ffffffffffJaký byl vlastně vliv Velké říjnové revoluce v Rusku? Bílé místo v našich dějinách?

 

ffffffffffČeskoslovensko bylo zatíženo poplatky za osvobození ve výši 5 miliard korun.

ffffffffffPředválečný dluh rakouského státu (vedle našeho podílu na reparacích Rakouska Uherska) kryla ČSR v rozsahu 41,7 %
ffffffffffTaké uherský dluh byl rozdělen.ČSR musela uhradit l7,3 %.
ffffffffffZa předválečný dluh staré monarchie to bylo 7,7 miliard korun.

ffffffffffČSR splácela vypůjčené peníze na čsl legie ve Francii, Italii a Rusku a za dopravu bývalých rakouských zajatců domů (včetně Němců a Maďarů) ve výši 1,91miliardy. Naposledy ČSR platila Francii počátkem roku 1938. Po ukončení druhé války Společná pokladna v dubnu 1946 znovu naléhala, aby ČSR splatila zbývající částky. V r. 1946 to bylo dalších 16 miliónů a k tomu i úroky za léta okupace. Ještě v dubnu l948 Francie  za Společnou pokladnu vymáhala uhrazení dluhů Rakousko-Uherska.  (podle Jiřího Frajdla v Hano 10. října 2005)

1935 16.května  -  smlouva ČSR -SSSR (Beneš)

Mnichov   29. září 1938

22. srpna 1944 prozatímní francouzská vláda potvrdila neplatnost mnichovského diktátu od samého počátku

 

Rudolf Krejčí

zpět