VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Dopady případné realizace záměru zákona

Ing.Rudolf Krejčí

ffffffffffDar katolické církvi v hotovosti téměř deseti miliónů korun denně včetně sobot, nedělí a svátků po dobu šedesáti let. To by byly důsledky realizace záměru zákona.o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím. Záměr totiž předpokládá, že katolické církvi bude (spolu s naturální „restituc퓨) stát vyplácet tři miliardy pětset padesát miliónů ročně po dobu šedesáti let. (str. 16). Přepočteno na dny a počet obyvatelstva ČR to znamená, že každý občan včetně nemluvňat bude platit po dobu 60 let skoro jednu korunu denně.

ffffffffffV článku XXX  Úmluvy (konkordátu) z 18. srpna 1855 vyhlášené císařským patentem  ze dne 5.listopadu 1855 č. 195  ř. z.  (říšského zákona) je uvedeno: „Správa církevních majetků bude vedena těmi, jimž přísluší podle církevních zákonů. Vzhledem k podpoře však, kterou J.V. milostivě poskytuje a bude poskytovati k úhradě církevních potřeb z prostředků veřejných,  nemají býti tyto majetky ani zcizeny ani značným břemenem zatíženy, aniž by k tomu dali svolení  právě tak Svatá stolice jako J.V. císař, nebo ti, kteří jím k tomu byli zmocněni.“

ffffffffffMimo jiné i tento text potvrzuje, že katolické majetky nebyly výhradním vlastnictvím církve, ale měly veřejnoprávní povahu. To potvrzuje i podrobný právní rozbor v expertize University Karlovy.

ffffffffffNa druhé misce vah leží pouhá tvrzení a odkazy na jakési jiné expertizy, jejichž obsah  a závěry nejsou zveřejněny a nelze je tedy podrobovat kritické analýze. Vlastní text záměru zákona tuto problematiku zcela pomíjí a tváří se, jakoby vše bylo v naprostém pořádku

ffffffffffAž do prokázání chybnosti expertizy UK je směrodatné vládní usnesení č 103 z 1. února 1999, kterým tato expertiza byla přijata jako základ dalších jednání státu  s představiteli katolické církve. Ve světle těchto skutečností se jeví postup a přístup nejvyšších dnešních představitelů státní moci jako jednání na hraně zneužití moci politické a úřední.

zpět