VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

 

Návrh rezoluce ILCAF


ffffffffff Mezinárodní kontaktní výbor atheistů a volnomyšlenkářů (ILCAF), založený na zasedání Světového kongresu volnomyšlenkářů a ateistů v Paříži 4. července 2005, předkládá v těsné spolupráci s Mezinárodní humanistickou a etickou unií (IHEU) a z iniciativy Amerických atheistů (AA USA), Národní sekulární společnosti (NSS, Velká Británie) a Volné myšlenky (LP Francie) po poradě 4. června 2008 ve Washingtonu (USA)  všem atheistickým a volnomyšlenkářských organizacím na světě tyto návrhy:

ffffffffff - Ptáme se, zda zápas za odluku církví od státu je omezen pouze k tomu, aby ateisté a volnomyšlenkáři měli stejná nedemokratická privilegia jako církve anebo zda je potvrzením stejných práv a povinností a bojem za zrušení náboženské vlády.

ffffffffff - Konstatujeme, že náboženský útlak je dogmatickým důsledkem ekonomického, sociálního, kulturního a politického útlaku a má za následek intelektuální degradaci, sociální závislost a politickou porobu.

ffffffffff - Jsme přesvědčeni, že cílem ateistických a volnomyšlenkářských organizací musí být úplná emancipace lidstva, a to proto, že odmítají trojnásobný útlak: „nadměrnou vládu autority v náboženských otázkách, privilegia v politických otázkách a kapitál v ekonomických otázkách“ (Světový kongres Volné myšlenky v Římě, 1904).

ffffffffff - Proto se ptáme, zda je potřebné, abychom se v zájmu dosažení tohoto cíle soustředili na skutečnou mezinárodní spolupráci se skupinami, organizacemi a jednotlivci, kteří se v těchto otázkách shodují. Odluka církví od státu není je národním problémem, ale má ve všech oblastech mezinárodní důsledky.

ffffffffff - Mnozí lidé jsou stoupenci těchto názorů.  Jsou však bezmocní, pokud se nesjednotí v organizacích, které je budou zastupovat a vést. ILCAF byl založen jako ústředí, kolem nějž se mohou  spojit ateistické a volnomyšlenkářské organizace různých zemí, které mají stejný cíl.

ffffffffff Mezinárodní spoluprací za dosažení společných cílů!

Mezinárodní kontaktní výbor atheistů a volnomyšlenkářů působí na mezinárodní scéně s cílem podporovat od dogmat a náboženství očištěný humanismus a usilovat o úplnou odluku církví od státu ve všech zemích jako nezbytný předpoklad k dosažení skutečné svobody svědomí.

ffffffffff ILCAF je doplňkem, nikoliv soupeřem národních a mezinárodních organizací, které prosazují volnomyšlenkářství, atheismus, humanismus, sekularismus a racionalismus. Cílem ILCAF je zlepšit mezinárodní spolupráci ateistů a volnomyšlenkářů, která je velmi potřebná pro dosažení našich společných cílů.

ffffffffff Dne 4. června 2008 se ve Washingtonu konala porada členů ILCAF, zástupců dalších organizací i jednotlivců a předložila v přátelské spolupráci s IHEU návrh na uspořádání přípravné diskuse o založení Mezinárodní organizace Volné myšlenky v Norsku v roce 2011. Internetová stránka ILCAF nechť se stane komunikačním prostředkem pro mezinárodní diskusi, pro výměnu informací a návrhů.
Podpisy: Christopher Arntsen (Washington, USA), Zelda Baileyová (Queensland, Austrálie), Philippe Besson (Libre Pensée, Francie), Remus Cernea (Rumunsko), Ralph Dumain (Washington, USA), Conrad Goeringer (American Atheists, USA), Geraldo Adriano Godoy de Campos (Sao Paolo, Brazilie), Bobbie Kirkhart (Kalifornia, USA), Josh Kutchinsky (Velká Británie), Jacques Lafouge (Libre Pensée, Francie), Roger Lepeix (Libre Pensée, Francie), Swami Manavatavadi (Indie), Shirley Mollová (Minnesota, USA), Karen Owensová (Georgia, USA), Steve Petersen (Minnesota, USA), David Rand (Quebec, Kanada), Terry Sanderson (NSS, Velká Británie), Max Wallace (Nový Jižní Wales, Austrálie), Fred Whitehead (Kansas, USA), Keith Porteous Wood (NSS, Velká Británie).

zpět