VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

Zpráva přítelkyně Věry Pájkové na Václavkově Olomouci dne 13.září 2014

Věra Pájková

            Vážení přátelé, jak asi víte, byla jsem požádána, abych vás krátce informovala o Volné myšlence, humanistické a etické společnosti, s ústředím v Praze.

       Před 110 lety byl ve Francii vyhlášen zákon o odluce církví a státu, zajišťující rovnost všech občanů, věřících i nevěřících, a jejich organizací. Při výročí100 let, v r.2005, Republiková rada Volné myšlenky zaslala na Národní federaci Francouzské volné myšlenky toto prohlášení:

       Vážení kolegové, vážení přátele!
Sté výročí zákona o odluce církví od státu je historickou událostí také pro české volnomyšlenkáře. Tento osvícenstvím a francouzskou revolucí inspirovaný zákon podstatně ovlivnil osudy člověka. Znamenal velký krok směrem ke svobodě svědomí. Je proto také zdrojem a příkladem pro naše snahy o odluku církví od státu rovněž v České republice.

       Od tohoto prohlášení v České republice žádné změny k lepšímu ve vztahu mezi státem a církvemi nenastaly, ba naopak, jsme pod větším vlivem katolického kléru než dříve. A naše organizace Volná myšlenka, humanistické a etické sdružení, svou činnost letos patrně pozastaví a případně i ukončí. I když právě nedávno, 11. srpna, proběhla v Londýně konference Mezinárodní asociace svobodného myšlení, ani v Evropě nemají tyto aktivity nějakou větší odezvu.

       Naše sdružení zahrnuje občany, kteří žádají odluku církve od státu, s tím, že věřící si své svatostánky a pastýře budou spravovat ze svých prostředků, jako je to v řadě jiných zemí. Nemohu však říci, že naši členové a sympatizanti by měli být jen atheisté, tak to v programu nemáme, a hlavně, vypadá to, jakoby atheisté u nás už vymřeli. Vypařili se nebo byli vypařeni? Dokonce i učitelé, kteří ještě nedávno prosazovali tzv.vědecký světový názor, se dnes kají za to, že byli tak pomýlení a s novým elánem vtloukají do hlav žáčkům náboženský pohled na svět. U nás nikdo nebo téměř nikdo proti náboženskému ohlupování neprotestuje, spíše není mu dán prostor ani novinách, ani v televizi, to pouze občas najdu nějaký článeček v levicovém tisku či na nějakém webu, skoro nikdy nenavštěvovaném.

       Náboženský pohled na svět je prostě módní. Máme vzor v našem novém Velkém Bratrovi, ostatně jako ve všem. Když v Americe snad v každém městečku funguje nějaká církev, spíše sekta, tak proč ne i u nás? Stát se tam do těchto organizací neplete, tak proč ne i u nás? Stát se tam do těchto organizací neplete, zato ony se do věcí státu plést mohou, záleží pouze na tom, kolik mají financí. Kdo má více peněz, má větší vliv.

       A zde už jsme u nás doma, když se občané ptají, k čemu církve i některé ty trpasličí, potřebují ty miliony, co jim byly vládními činiteli přiklepnuty. K čemu např. katolická církev tak obrovský majetek potřebuje? Napadá mne jediná věc, v této neznabožské společnosti to
budou muset být velké výdaje, aby došlo k úplné rekatolizaci občanů této země. Začíná se předstihem,. Zmizela socha Jana Želivského, obnovuje se Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Nebude se jednat o nějakou středověkou rekatolizaci s procesy. Nic podobného samozřejmě nehrozí. Když je dostatek financí, dělá se to jinak. Žádné násilí. Velkorysá podpora církevních škol, tisku, průniky do občanských škol.Bývalá pravicová vláda k tomu otevřela dveře, soudobá hlásá, že bude hlavně bránit demokracii. Každému je ovšem jasné, že kdo má peníze, může si koupit i více demokracie,stejně jako nákup v nějakém supermarketu a kdo má miliardy, může si koupit demokracii úplně celou. Jestli si to nastupující střední generace uvědomuje či ne, není jasné ani z programů politických stran před nastávajícími volbami. Takže pánbůh s námi a zlý pryč. Děkuji za pozornost.

 

zpět