VOLNA MYSLENKA
aktuality archiv zajímavosti program

              

P R O G R A M

Volné myšlenky ČR - humanistického a etického sdružení občanů bez vyznání
přijatý valnou hromadou 4. června 2005

Volná myšlenka ČR – humanistické a etické sdružení občanů bez vyznání je dobrovolné, světonázorové sdružení občanů, kteří v souladu se svým racionálním chápáním světa a života sdílejí humanistické všelidské hodnoty. Ve své činnosti se plně opírá o své dlouholeté působení.

Humanismus chápe jako historicky podmíněný souhrn morálních norem formulovaných člověkem v zájmu přežití jednotlivců a společnosti.

Základní principy  přístupu Volné myšlenky ke skutečnosti:

Plná svoboda občanská, myšlení a projevu v souladu se vzájemným chápáním individuality a identity jednotlivce  Obhajoba požadavku občanské solidarity.

Důraz na význam národa a jeho role i v mezinárodním životě.

Chápání globalizace jako trvalého sbližování a mírové spolupráce rovnoprávných národů a států. Odmítnutí jakékoliv formy agrese, války a teroru.

Zdůraznění významu vzdělanosti, široké osvěty včetně seznamování s výsledky vědy jako základny pro celkový rozvoj lidstva.

Vědomí, že člověk je nedílnou součástí  přírody a proto je zavázán k její ochraně a využívání jejích zdrojů s ohledem na přežití všech dalších generací.

Nikoho o ničem nepřesvědčovat, ale poukazovat na to, o čem by bylo vhodné samostatně přemýšlet. Člověku je dáno pátrat a nalézat příčiny všeho, co ho obklopuje. Zajistit to, znamená podstatně větší naději  na přežití. Náboženství tuto potřebu uspokojuje iracionálními cestami, humanismus cestami vědeckými.

 

Programové cíle Volné myšlenky pro další období

Důsledná odluka státu a církví.
Podporovat vše, co zajišťuje výchovu a růst vzdělání dětí i dospělých.
Odmítnutí jakékoliv revize dějin našeho národa  a státu a všeho co podkopává vztah jednotlivce  k nim..
Odhalování všech forem manipulace s lidmi.

 

zpět